Kde? v Lidovém domě ve Štěnovicích

V kolik? Start v 10:00hod

Přihlášení? do 9.1.2015 23:00hod na webu https://www.myrcm.ch/myrcm/main?pLa=cz&hId[1]=bkg&dId[E]=19048

                10.1.2015 na místě do 9:15hod

Konec závodů bude upřesněn dle počtu přihlášených :-)

Jako vždy bude občerstvení zajištěno v místní restauraci, která je součástí objektu Lidového domu.

Vypsané kategorie:

Porsche

Onroad

Spino buggy

Open

Sledujte tento web pro případné změny :-)

Váš team JMKracing