Pravidla jednotlivých závodů

Kvalifikace:skládá se ze tří 5ti minutových kvalifikačních jízd. Nejhorší výsledek se škrtá. Postavení na startu první kvalifikační jízdy bude určeno pořadatelem a postavení na startu do dalších kvalifikačních jízd určí pořadí z jízdy předchozí.

Finále: skládá se ze tři 5ti minutových jízd. Nejhorší výsledek se škrtá. Postavení na startu ve všech finálových jízdách bude určeno dle celkového výsledku kvalifikace. Výsledky finálových jízd určí konečné pořadí v jednotlivých skupinách.

Vyhodnocení seriálu
Z celkového počtu závodů se budou škrtat dva nejhorší výsledky. V případě shodného počtu bodů na konci seriálu se přihlíží k počtu lepších umístění ze započtených závodů.

Časový plán:
07:30 – 08:30 Registrace, volné tréninky
08:30 – 09:00 Technická kontrola, rozprava
09:00 Zahájení závodu

Startovné: 300,-Kč za jednu kategorii, další kategorie 100,-Kč
Děti a junioři do 15 let 200,-Kč, další kategorie 50,-Kč
Přihlášení do závodu možné pouze prostřednictvím webové aplikace a registrace na
MyRCM.
Výjimečné přihlášení v den závodu nejpozději do 8:00hod bude za poplatek 100,-Kč
Zapůjčení čipu 100,-Kč

Start jednotlivých rozjížděk je pevně stanoven časovým harmonogramem.

Nutné vybavení / příslušenství:
Přezůvky, stolek s židlí, prodlužovačku 230V, dobrou náladu a fair play přístup

Povinnosti závodníků.

Závodníci jsou povinni uposlechnout pokynů organizátorů závodu a být včas před startem své jízdy na tribuně.

Nasazování modelů zajištují jezdci z předchozí rozjížďky.
Nedostavení se na místo nasazovaní bude vedením závodu bráno jako porušení pravidel závodu a potrestáno!

Nasazující jezdec ani jezdci, kteří řídí své modely, neopouští svoji pozici na dráze nebo tribuně, dokud není ohlášený konec jízdy = chovají se ohleduplně k jezdcům, kteří svoji jízdu ještě nedokončili.

Každý jezdec si velmi pečlivě minimálně před každou jízdou kontroluje dotažení všech šroubů na spodním platě modelu, vyčnívající ostré hrany (především v přední části kolem nárazníku) a světlou výšku svých modelů. Především díky těmto neduhům dochází k nadměrnému poškozování skoků a trhání koberců. Je povinností každého jezdce si toto pravidelně kontrolovat. V případě, že pořadatel zjistí namátkovou kontrolou porušení tohoto bodu, tak bude daný jezdec diskvalifikován z celého závodu.

Pokud jezdec jede dvě jízdy za sebou a nemůže nasazovat, má povinnost si zajistit náhradníka.

Obecné bezpečnostní informace:

Účastník je zodpovědný za veškeré škody, případně újmy na zdraví či jiné újmy, které ostatním účastníkům, pořadateli, nebo třetím stranám svým chováním na závodech případně způsobí.

Pokud účastník závodu „dále jen nasazovač“ nasazuje model, tak je povinen neohrozit jiného účastníka závodu V žádném případě nevbíhá bez rozmyslu do dráhy, ale dbá na svou bezpečnost a bezpečnost ostatních účastníků. Zároveň nesmí ohrozit ani omezit jízdu modelů na dráze.

Souhlas se zpracováním osobních údajůa pořizování fotografií a audio/videodokumentace. V souladu s ustanovením §5 zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění potvrzením registrace a zaplacením startovného účastník závodů uděluje JMKracing, z.s. se sídlem V potocích 126, 332 09 Štěnovice dobrovolně souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby evidence při závodech a současně také pro potřeby evidence v seriálu závodů. Veškeré poskytnuté osobní údaje může pořadatel evidovat a zpracovávat také po ukončení závodu. Současně uděluje souhlas s pořizováním fotografií a jiných audio/video materiálů při činnostech vyplývajících z účasti na závodech spolku, jako jsou tréninky, závody apod. s možností zveřejnění fotografií na materiálech a oficiálních stránkách JMKracing, z.s..

Současně potvrzením registrace a zaplacením startovného přijímá tyto propozice a potvrzuje, že závodů se účastní dobrovolně na vlastní nebezpečí. Zároveň zavazuje se dodržovat veškeré bezpečnostní a organizační pokyny dané pořadatelem.

Uvažujte, chovejte se a dělejte věci tak, jak byste chtěli, aby se ostatní chovali   k vám!